Givenchy

09:19, 26/08/2017

Nhắc đến Louis Vuitton hầu hết ai cũng đã từng nghe đến ít nhất một lần, nhưng Supreme? Có lẽ không phải ai cũng biết.