hợp tác toàn diện

13:39, 07/11/2019

Tập đoàn FLC luôn xác định chiến lược mở rộng ra thị trường thế giới cũng như hợp tác với các đối tác nước ngoài trong các lĩnh vực chủ chốt là bất động sản, hàng không, du lịch nghỉ dưỡng…

Vietcombank hợp tác toàn diện với Bộ Y tế
15:45, 10/03/2017
Nguyễn Cường