HSG

10:30, 08/11/2018

Tổng diện tích chuyển nhượng là trên 7.145 m2, trong đó thửa đất thứ nhất là 4.156 m2 và thửa đất thứ hai là 3.000 m2 tại đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM.