Huawei Connect 2017

11:21, 13/11/2020

Ngày 12 tháng 11, tại Diễn đàn Băng thông rộng Di động thường niên lần thứ 11 hôm nay, Phó Chủ tịch Ken Hu của Huawei đã chia sẻ với các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ kỹ thuật số về giá trị mới mà 5G.