Huy Cường

19:00, 09/04/2017

Có lẽ Cường đã trải qua đủ đắng cay- buồn vui trong cáo Hỷ-nộ-ái-ố của cuộc đời… từng yêu, từng tan vỡ, từng trắng tay, có những lúc từng bất mãn muốn tìm đến cái chết khi phải chịu những sự khắc nghi