Jacinda Ardern

11:24, 17/08/2020

New Zealand sẽ phải tạm hoãn đợt bầu cử quốc gia vào ngày 19/9 tới đây do đợt tại bùng phát đại dịch Covid-19 tại thành phố Auckland.