khoản đầu tư

11:58, 27/04/2020

Một nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển thương mại điện tử vừa gọi vốn thành công 8 triệu USD tại vòng gọi vốn Series A. Khoản tài trợ mới sẽ giúp startup phát triển các giải pháp thương mại điện tử sáng tạo.

Tiki “cuốn bay” 220 tỷ của VNG
10:17, 02/03/2018
Anh Minh