khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

07:58, 27/12/2019

Diện tích dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Cả thuộc Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc giảm 40% từ 212 ha xuống còn 120 ha.