Khu kinh tế Vân Phong

14:39, 07/01/2021

Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa là khu kinh tế có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của Khánh Hòa và khu vực Nam Trung bộ, hiện đã thu hút được 153 dự án đầu tư