kiểm điểm xử lý trách nhiệm

08:10, 23/09/2020

Tại các “điểm nóng” vi phạm về đất đai UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phải xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường, thị trấn nếu để xảy ra vi phạm về đất đai mà chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.