kinh phí bảo trì dự án

15:21, 19/11/2019

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà vừa ký kế hoạch thanh tra năm 2020 việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì của hàng loạt dự án tại Hà Nội, TP. HCM.