Lào Cai

09:12, 25/12/2019

Tập đoàn SAP và Microsoft đã cùng hợp tác trao tặng các thiết bị và phần mềm CNTT, cũng như các lớp đào tạo kỹ năng số tại ba trường học ở Si Ma Cai, một huyện miền núi biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, Việt Nam.