Libra

16:30, 02/10/2019

Visa, Mastercard và các đối tác tài chính quan trọng khác đang có suy nghĩ lại về dự án tiền kỹ thuật số Libra của công ty công nghệ truyền thông hàng đầu thế giới Facebook.