mạng 6G

14:55, 27/08/2019

Hiện mạng 5G vẫn đang còn khá mới mẻ, song Huawei đã bắt đầu nghiên cứu mạng di động thế hệ mới 6G tại trung tâm R&D của mình ở Ottawa, Canada.