mất vốn

09:25, 21/05/2019

Báo cáo của kiểm toán Nhà nước chỉ rõ, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của PVN không hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro mất vốn, thua lỗ cao.