nCoV

09:45, 11/02/2020

Trung Quốc đã cho phát hành một ứng dụng di động có khả năng cảnh báo người dùng nếu họ đã tiếp xúc gần với người nhiễm virus nCoV.