nguồn vốn trung và dài hạn

10:40, 07/11/2019

Theo một chuyên gia ngân hàng, nguồn vốn trung-dài hạn huy động bằng chứng chỉ tiền gửi có tính ổn định cao hơn so với tiết kiệm nhờ những điều kiện chặt chẽ về rút trước hạn của loại hình huy động này.