nhà lãnh đạo

09:52, 02/10/2019

Trong hành trình trở thành nhà lãnh đạo tỉnh thức, thiền định và chánh niệm là một kỹ năng mềm - “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt có thể giúp bạn tìm kiếm sự kết nối bên trong, dần thấu hiểu chính mình để thấu

Kỹ năng cần thiết của doanh nhân
11:09, 02/07/2019
Ngọc Bích