Nhật Huy Khang

09:59, 23/05/2017

“Mini Car Racing” là cuộc đua xe ô tô mô hình tự chế do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tổ chức. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Nhật Huy Khang là nhà tài trợ chính cho cuộc thi này.