Nhóm Small & Micro Cap

15:45, 09/08/2019

Đây là số liệu được đưa ra tại sự kiện công bố kết quả bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) tốt nhất 2019 (IR Awards 2019) do Vietstock phối hợp với Tài chính & Cuộc số