nước sạch hà nội

14:23, 05/12/2019

Hà Nội xác định nước sạch là một trong nhu cầu cấp thiết và quan trọng của đời sống nhân dân, là chỉ tiêu đánh giá sự phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Thành phố để bảo đảm điều kiện sống của người dân.