ô tô bay

16:09, 07/01/2020

Uber và Hyundai Motor có kế hoạch hợp tác phát triển taxi điện, tham gia vào cuộc đua “ô tô bay” với mục tiêu nhằm giảm bớt tắc nghẽn đô thị.