Ông Lê Viết Hải

14:07, 02/04/2020

Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã: HBC) công bố văn bản khẳng định cổ phiếu của ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn này sẽ không bị bán giải chấp.