ông Nguyễn Văn Thắng

06:45, 22/04/2020

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thị xã Quảng Yên hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 khu công nghiệp Sông Khoai xong trong tháng 5/2020.