quận 9

07:28, 09/11/2020

Bộ Xây dựng cơ bản nhất trí với đề xuất thực hiện sắp xếp, sáp nhập Q.2, Q.9 và Q.Thủ Đức để thành lập TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM.