Quỹ Dragon Capital

16:26, 15/07/2020

Theo chia sẻ của ông Dominic Scriven – Chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn vì đây là nơi xứng đáng để vốn vào đầu tư.