quỹ lộc việt

07:45, 06/09/2019

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc đình chỉ hoạt động CTCP quản lý quỹ Lộc Việt từ ngày 4/9/2019 đến ngày 3/3/2020.