Quyết định 999/QĐ-TTg

07:35, 15/08/2019

Ngày 12/8, Thủ tướng ban hành Quyết định 999/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.