Red Hat

Đêm qua theo giờ Hà Nội (9/7), IBM và Red Hat công bố đã hoàn tất thương vụ sáp nhập.

15:30, 10/07/2019