Robert Lighthizer

15:25, 10/07/2019

Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Bộ trường Tài chính Steven Mnuchin đã nói chuyện với Phó Thủ tướng Liu He và Bộ trường Thương mại Zhong Shan vào thứ Ba (9/7).