tạm dừng

13:50, 03/08/2019

Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 645/BQLVHL-VP về việc tạm dừng hoạt động bãi tắm Soi Sim trên vịnh Hạ Long từ ngày 30/7/2019.