Tập đoàn IPP

13:15, 25/11/2019

Chữ Tín trong kinh doanh; thái độ tôn trọng, thượng tôn pháp luật và phương châm kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận… là những gì mà doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn nhấn mạnh khi nhìn lại về quãng đường 30 năm gắn với thương trường.