TGDĐ

16:11, 09/10/2018

Theo phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu đã được thông qua, TGDĐ sẽ phát hành thêm 108 triệu cổ phiếu thường với tỷ lệ 3:1. Phương án này sẽ đem về cho Chủ tịch TGDĐ lượng cổ