Thành phố Cần Thơ

06:40, 26/06/2019

Ông Lê Quang Mạnh vừa được phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 – 2021.