“thành phố đáng sống của châu Á – Thái Bình Dương"

08:45, 09/06/2019

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư phát triển khu kinh tế Vân Đồn.