thống kê GDP

11:26, 13/12/2019

Tại buổi họp báo công bố kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, sau đánh gía lại quy mô GDP trong giai đoạn này tăng 25,4%, tương ứng tăng 935.000 tỷ đồng/năm.