tỉnh quảng bình

07:35, 10/05/2019

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang xuất hiện tình trạng các nhà đầu tư ngoài tỉnh vào tiến hành các hoạt động mua đi bán lại các sản phẩm bất động sản, đẩy giá đất lên cao gây sốt ảo.