Trương Tấn Sang

10:00, 31/01/2019

Anh hùng lao động Ninh Thị Ty vừa nhận giải thưởng "Doanh nghiệp ASEAN thành công tại Trung Quốc 2018". Đây không chỉ là một vinh dự mà còn là một dấu mốc tiếp tục đánh dấu chặng đường kinh doanh khôn