UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

06:30, 31/08/2020

Khu cầu Cửa Lấp có diện tích khoảng 126 ha, khu vực cầu Cửa Lấp, phường 12, Thành phố Vũng Tàu có vị trí địa lý thuận lợi để khai thác và phát triển du lịch.