UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

08:41, 19/06/2020

Liên danh 3 nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi nhà mới, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư tài chính Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư quốc tế DHR.