Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu tháo dỡ các hạng mục sai phép tại bến thuyền du lịch Marina

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ các hạng mục không có trong giấy phép xây dựng tại dự án bến thuyền du lịch Vũng Tàu Marina và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/8/2022.
Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu tháo dỡ các hạng mục sai phép tại bến thuyền du lịch Marina

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có công văn gửi Thanh tra tỉnh; công an tỉnh cùng nhiều sở ngành, Công ty IZICO và Công ty Cổ phần Vũng Tàu Marina về việc thực hiện kết luận Thanh tra liên quan đến dự án bến thuyền du lịch Vũng Tàu Marina (khu công nghiệp Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu).

Cụ thể, xét công văn của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc báo cáo thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại dự án trên, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có một số chỉ đạo.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Công ty Cổ phần Vũng Tàu Marina (Cty Vũng Tàu Marina) nghiêm túc thực hiện kết luận Thanh tra số 15/KL – TTr ngày 20/9/2021 của Thanh tra tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Mục 1, công văn số 15972/UBND – VP ngày 25/10/2021.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ các hạng mục không có trong giấy phép xây dựng và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/8/2022.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở GTVT, UBND TP. Vũng Tàu, BQL khu công nghiệp…khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh trước đó về việc kiểm điểm, chấn chỉnh đối với tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động và cấp phép bến thuyền du lịch của Cty Vũng Tàu Marina.

Trước đó, trong năm 2021, Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã công bố kết luận thanh tra và chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quá trình thực hiện dự án bến thuyền du lịch của Cty Vũng Tàu Marina .

Cụ thể, Cty Vũng Tàu Marina sử dụng đất và đất mặt nước xây dựng các công trình và phục vụ sản xuất kinh doanh khi chưa hoàn thành xong thủ tục về đất đai, chưa được cơ quan có thẩm quyền quản lý về đất đai cho phép và tự ý san lấp mặt nước.

Doanh nghiệp đã xây dựng cầu, bến trên diện tích 34.449 m2 đất mặt nước và khoảng 30m2 trong diện tích 1.500m2 đất đã san lấp mặt nước khi chưa hoàn thành thủ tục về đất đai, hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế công trình, giấy phép xây dựng và chưa được cấp giấy phép hoạt động chính thức bến thủy nội địa.

Phần diện tích 7.093m2 đáng lý phải sư dụng vào mục đích sản xuất ca nô, tàu thuyền theo giấy chứng nhận đầu tư thì lại bị doanh nghiệp đưa vào cùng với gần 29.800m2 mặt nước và 1.745m2 đất san lắp mặt nước để sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng ca nô, tàu thuyền.

Cty Vũng Tàu Marina còn sử dụng diện tích trên làm bến hành khách để đón, trả khách du lịch tham quan, vận chuyển hành khách đường thủy chưa được cơ quan thẩm quyền chấp.

Chủ đầu tư dự án Vũng Tàu Marina cũng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất và đất mặt nước vào mục đích kinh doanh thuộc đối tượng phải thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

Có thể bạn quan tâm