UBND tỉnh Hưng Yên

07:37, 18/09/2020

Theo phê duyệt, khu vực nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch có quy mô diện tích khoảng 89,99ha, xây dựng sân golf tiêu chuẩn quốc tế 18 lỗ.