UBND tỉnh Hưng Yên

14:13, 29/11/2019

Công ty Cổ phần FECON muốn đầu tư xây dựng dự án với định hướng là khu đô thị sinh thái có tên là Khu đô thị Mỹ Hào Garden City tại phường Nhân Hoà và phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.