Vinasun kiện Grab

08:02, 29/10/2018

Việc Vinasun kiện Grab ra tòa vì lý do đối thủ kinh doanh không lành mạnh, làm sụt giảm lợi nhuận của doanh nghiệp taxi truyền thống. Đây là vụ kiện đầu tiên trên thế giới giữa doanh nghiệp taxi truyề