VPCP

23:46, 11/10/2016

Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” đối với doanh nghiệp. Trong lễ phát động phong trào thi đua với chủ đề "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển tố