xả thải

17:45, 17/05/2019

Tới tháng 9/2019, TP. Đà Nẵng sẽ tổng kiểm tra rà soát và xử lý nghiêm các cơ sở khách sạn, nhà hàng vi phạm xả thải ra môi trường.