#bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi bao nhiêu thì vừa?

Bảo hiểm tiền gửi bao nhiêu thì vừa?

Câu chuyện người gửi tiết kiệm sẽ chỉ được trả tối đa 75 triệu đồng khi ngân hàng phá sản, khiến dư luận đặt ra câu hỏi bảo hiểm tiền gửi có nên bảo hiểm toàn bộ tiền gửi gốc hay không và nếu không th