#cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Cao tốc Bắc – Nam phía Đông sẽ bị thanh tra

Cao tốc Bắc – Nam phía Đông sẽ bị thanh tra

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá, cát, sỏi làm vật liệu san lấp, đắp nền đường) đối với dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.