#Công ty cổ phần Cao su Bến Thành

UBCKNN xử phạt Cao su Bến Thành 275 triệu đồng

UBCKNN xử phạt Cao su Bến Thành 275 triệu đồng

Cao su Bến Thành vừa bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định và bị phạt 150 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông.