#Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

“Chiếc bánh chứng khoán” đang to ra

“Chiếc bánh chứng khoán” đang to ra

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) vừa qua đã giúp Nhà nước thu được số tiền cao hơn mong đợi khi giá IPO thành công cao