Đã có cơ chế bù giá cho PVN tại Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn

Chính phủ ban hành Nghị định 85/2022/NĐ-CP về cơ chế xử lý tài chính cho PVN khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Nghị định nêu rõ, Nhà nước xử lý tài chính cho PVN khi thanh toán khoản tiền bù giá đối với sản phẩm thực nhận của Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (Dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn) nhưng không quá 10 năm kể từ thời điểm PVN chính thức bao tiêu sản phẩm của Dự án trên nguyên tắc sau:

Trường hợp kết quả thực hiện chuỗi bao tiêu trong năm phát sinh lãi, Nhà nước không xử lý khoản tiền bù giá trong bao tiêu mà Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn tương ứng sản lượng bao tiêu bán ra trong năm.

Trường hợp kết quả thực hiện chuỗi bao tiêu trong năm phát sinh lỗ, số tiền Nhà nước xử lý tài chính cho PVN được xác định theo quy định nhưng tối đa không vượt quá chênh lệch giữa tổng số tiền bù giá phát sinh trong năm (đã bao gồm cả Phụ phí thị trường/Điều chỉnh giá, thuế tiêu thụ đặc biệt - nếu có kết cấu trong giá bao tiêu) mà PVNDB có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn so với số tiền các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc bên mua khác có nghĩa vụ thanh toán cho PVNDB tương ứng thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt-nếu có và Phụ phí thị trường/Điều chỉnh giá từ việc bán sản phẩm xăng, dầu, khí hóa lỏng (LPG).

Lọc hoá dầu Nghi Sơn đang phải gánh trách nhiệm lớn về sản xuất xăng, đáp ứng nguồn cung thị trường - Ảnh Internet
Lọc hoá dầu Nghi Sơn đang phải gánh trách nhiệm lớn về sản xuất xăng, đáp ứng nguồn cung thị trường - Ảnh Internet

Việc xác định số tiền tối đa Nhà nước xử lý tài chính cho PVN tại Dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn theo chênh lệch giữa tổng số tiền bù giá phát sinh trong năm so với tổng số tiền mà các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc bên mua khác có nghĩa vụ thanh toán cho PVNDB có công thức tính kèm theo.

Trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thấp nhất theo cam kết của Việt Nam tại các FTA đối với mặt hàng xăng, dầu, LPG theo quy định kết cấu trong giá bán ra bằng 0% thì số tiền tối đa Nhà nước xử lý tài chính cho PVN được xác định theo quy định nhưng không vượt quá khoản tiền bù giá trong bao tiêu.

Số tiền Nhà nước xử lý tài chính cho PVN trong việc xử lý tại Dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn được xác định sau khi đã loại trừ sản lượng bao tiêu vượt quá sản lượng theo quy định về sản lượng bao tiêu tại Hợp đồng bao tiêu ký lần đầu (ngày 15/1/2013); sản lượng không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Hợp đồng bao tiêu và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) của Việt Nam theo quy định của pháp luật...

Chính phủ yêu cầu PVN bảo đảm thanh toán khoản tiền bù giá cho Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn không vượt quá sản lượng theo Hợp đồng bao tiêu và không bao tiêu đối với sản lượng không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Hợp đồng bao tiêu, không đạt QCVN của Việt Nam theo quy định. PVN chịu trách nhiệm về kết quả đàm phán, ký kết hợp đồng bao tiêu, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm sau bao tiêu... Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành (24/10/2022).

Có thể bạn quan tâm