Đẩy mạnh kiểm tra doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá

Tăng cường thanh tra, kiểm tra tập trung vào các DN lỗ, có dấu hiệu chuyển giá, các hoạt động chuyển nhượng vốn, các DN thương mại điện tử và tiếp tục công khai danh tính các DN chây ì nợ thuế...
Đẩy mạnh kiểm tra doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá

Đây là những biện pháp mạnh chống thất thu thuế Bộ Tài chính đã đưa ra tại Hội nghị trực tuyến với Lãnh đạo UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại 63 điểm cầu truyền hình nhằm đánh giá công tác quản lý thu NSNN năm 2018, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, diễn ra vào sáng 18/10, tại Hà Nội.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, 9 tháng năm 2018, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 962.500 tỷ đồng, bằng 73% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thực hiện được 63.665 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 11.273,83 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.108,73 tỷ đồng; giảm lỗ là 17.781,8 tỷ đồng.

"Tổng số tiền thuế đã đôn đốc nộp vào ngân sách là 6.400,4 tỷ đồng. Ngoài ra, sau khi thực hiện các biện pháp đôn đốc nợ thuế, cơ quan thuế đã xử lý thu hồi được 25.382 tỷ đồng trong 9 tháng.

Các giải pháp chống thất thu của cơ quan hải quan như thu hồi nợ thuế, thu từ công tác kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu, chống thất thu qua công tác xác định lại mã số, trị giá hàng hóa… đạt 3.925,59 tỷ đồng. 

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết: Nhiệm vụ thu ngân sách quý 4 hết sức nặng nề. Do đó, bộ sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; Bố trí đầy đủ lực lượng cho thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp (DN) thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, DN có hoạt động liên kết, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá; các DN kinh doanh thương mại điện tử, các DN có phát sinh thuế nhà thầu, các hoạt động chuyển nhượng vốn...

Bên cạnh đó, công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế cũng sẽ được cơ quan thuế triển khai quyết liệt và tích cực. Phân công, giao nhiệm vụ đôn đốc, cưỡng chế thu nợ cụ thể đối với từng cán bộ công chức. Tăng cường kiểm tra rà soát, xác định đầy đủ số thuế nợ đọng của từng người nợ thuế. Một giải pháp quyết liệt khác là công khai danh tính các DN chây ì nợ thuế cũng sẽ tiếp tục được cơ quan thuế triển khai để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi nợ.

Có thể bạn quan tâm